to kunstnarsjelar på rømmen frå eit grått og tørt landskap


fredag 18. april 2008

I vinden: Apfel & Piri på litteraturfest


I dag møtte Apfel & Piri Sandane kulturelite, der dei leste noko av sin eigenskriven poesi. Hendiga var "Gloppen litteraturfest", som skal verte ei årleg tilskiping. Denne gong var det Hans Sande som var midtpunktet, som for oss vart som ei uoppdaga perle på fjordbotnen.

Ingen kommentarer: